Liigu sisuni

Tagasiside õppuritelt

Õppijate tagasiside on oluline sisend õppekavade ja õppejõudude arendamisel, õppetöö korraldamisel ning õppurite toetamisel. Mida aktiivsemalt antakse tagasisidet, seda tõhusamaks saame muuta õppimise.

Õppurid annavad tagasisidet õppeinfosüsteemis Tahvel. Küsimustik on jaotatud kolmeks osaks: õppija enesehinnang, hinnang õppejõuga koos õppimisele ja hinnang ainele või moodulile tervikuna.

NB! Palume teil aine või mooduli viimases kontakttunnis õppuritele meelde tuletada tagasiside küsimustiku täitmise olulisust.

Iga õppejõud saab Tahvlist ise vaadata enda kohta antud tagasisidet. Juhendi leiate siit. Kui teil tekib raskusi enda ainetele/moodulitele antud tagasiside ülesleidmisega, palume pöörduda õppeosakonna poole aadressil ....