Liigu sisuni

Tahvel

Sisekaitseakadeemia õppeinfosüsteemiks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kureeritav Tahvel. Tahvlis on olemas kogu info õppekavade, rakenduskavade, õppeainete ja moodulite, õppurite ja õppejõudude, tunniplaanide, õppesoorituste jms kohta. Kuna kutse- ja kõrgharidusõppes on nii õiguslikud kui ka õppekorralduslikud lähenemised ja nõuded erinevad, on ka funktsionaalsused Tahvlis erinevalt üles ehitatud. See võib vajada harjumist, kui õppejõul tuleb õpetada mõlemal haridustasemel.  

Tahvel suhtleb ka teiste infosüsteemidega. Näiteks on võimalik omavahel siduda õpetatav aine/moodul Tahvlis ja vastav kursus Moodle’is. Lisainfot küsige selle kohta meie haridustehnoloogidelt (..., 524 8379, 5866 8766). 

Sisselogimine

Tahvlisse on võimalik sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Sisselogimise õiguse saate pärast seda, kui olete allkirjastanud teenuste osutamise lepingu. Avalikus vaates ei ole Sisekaitseakadeemia õppetöö info üldjuhul nähtav ja enamiku tegevuste tarvis on vaja süsteemi sisse logida.  

Tunniplaanid 

Tunniplaane saab vaadata õpperühmade, õppejõudude või ruumide kaupa. Samuti on teil võimalik jälgida enda personaalset tunniplaani. Sealt näete, millal ja millises ruumis teil õppetöö toimub ning millise õppevormiga (loeng, seminar, praktiline tund, eksam/arvestus) on tegemist. Samuti on tunniplaanist näha see, kui olete tunnis koos teise õppejõuga või kui õpperühm on jagatud osarühmadeks.  

Tunniplaani vaatamise juhendi leiate siit.

Mugavamaks ajaplaneerimiseks on teil võimalik Tahvli tunniplaan sünkroniseerida oma Outlooki kalendriga. Tunniplaani all ääres on ikoon , millel klõpsates laetakse alla ICS-fail ja tunniplaani on võimalik importida isikliku seadme kalendrisse.  

Teadete saatmine

Tahvel võimaldab õppuritele ka teateid saata. Valida saab kas konkreetse õppuri, terve õpperühma või konkreetses aines/moodulis osalejad.  Teadete saatmise juhendi leiate siit.

Vaadake lähemalt siit, kuidas saate pärast õppetöö toimumist tulemused Tahvlisse sisestada. Rohkem Tahvli kasutusjuhendeid leiate siit. Kui meie õppekorralduse spetsialistid ei oska teid Tahvliga seoses tekkinud mure korral aidata, pöörduge palun õppeosakonna poole: ...