Liigu sisuni

Õppematerjalide loomine

Õppetöö ettevalmistamise aluseks on õppekavad: kõrgharidusõppes aine/mooduli kava ja selle põhjal loodav detailsem aine/mooduli programm, kutseõppes õppekava rakenduskava. Selleks, et saavutada aine/mooduli eesmärgid ja õpiväljundid, on teil kindlasti tarvis juba enne õppetööd mõelda õppematerjalidele, mis toetaksid õppurit nii tunnis kui ka iseseisva õppimise käigus.  

Õppekorralduseeskirjas ja lepingus on sätestatud, et õppejõud teeb õppurile õppematerjalid kättesaadavaks enne kontakttunni algust e-õppekeskkonnas Moodle.  

Õppematerjalideks võivad olla tunnikonspektid, mitmesugused lugemismaterjalid, aga ka õpikud ja muu kirjandus. Laias laastus võiks õppematerjali olla vähemalt 1 lehekülg (sisaldab vähemalt 1800 tähemärki, vajadusel ka jooniseid ja skeeme) iga läbiviidava kontakttunni kohta.  

Õppematerjalide ettevalmistamisel soovitame teil külastada meie raamatukogu, mis asub Tallinna ja Paikuse õppekeskustes, või tutvuda sellega virtuaalselt, samuti uudistada Digiriiulit. Lisaks on teil võimalik kasutada erinevaid andmebaase

Õppematerjale koostades palume teil kindlasti lähtuda üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendist. Nii olete õppuritele korrektse kirjaliku töö vormistamisega, sh viitamisega eeskujuks. Soovi korral võite oma tundides kasutada akadeemia stiiliraamatuga kooskõlas olevat esitluspõhja.