Liigu sisuni

Õppemetoodika

Üldinfo

Õppe eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevaid õppevorme: kontaktõpet, põimõpet, veebiõpet, lähiõpet ja kaugõpet, mille käigus kasutatakse erinevaid õppetöö vorme: loenguid, seminare, praktilisi tunde ja praktikat ning iseseisvat tööd.  

Kontaktõppe maht ja vormid (loengud, seminarid, praktikumid) ning iseseisev töö on reeglina sätestatud ainekavas või moodulite rakenduskavas ning neid saab muuta enne uue õppeaasta algust, mitte õppeaasta või kursuse kestel.  

Lisalugemiseks soovitame Mari Karmi raamatut „Õppemeetodid kõrgkoolis“.

E-õppe planeerimist aitavad teil sisustada https://sisu.ut.ee/aktiivope/avaleht  ja digimaailma sõnade sisse vaadata meie haridustehnoloogid ..., 524 8379, 5866 8766).