Liigu sisuni

Hindamine

Koostöö teiste õppejõududega

Ootame teilt eelkõige õpetamiskoostööd teiste õppejõududega õppe lõimimiseks ja sidustamiseks ning õppekavaarenduseks. Samuti palume teil koostöös teiste õppejõududega õppematerjalide keskkonnas Moodle luua ja hallata mooduli või aine kursuse materjale ja õppeülesandeid, mõelda läbi õppurite hindamine ning tagasisidestamine.  

Ehk näete end ka mõne üliõpilastöö kaasjuhendaja rollis? Sõltuvalt lõpu- või magistritöö temaatikast ning selle ulatusest võib tööl olla nii juhendaja kui ka kaasjuhendaja. Reeglina on lõputöö juhendajaks akadeemia töötaja ning kaasjuhendajaks käsitletavas teemavaldkonnas kompetentne ja vähemalt kõrgharidust omav isik. Magistritöö (kaas)juhendaja peab üldjuhul olema varasema juhendamise kogemusega ja vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni omav isik. 

Huvi korral on teil võimalik panustada nii teadus- ja arendustöösse kui ka projektitöösse.