Liigu sisuni

Hindamine

Tagasiside

Õppur peab saama sisulise tagasiside oma hinde kujunemise kohta ning võimaluse tutvuda oma kirjaliku tööga. Kirjalikke töid tuleb säilitada aasta jooksul eksami, arvestuse või iseseisva töö toimumisest arvates (need võib viia kolledži/instituudi õppekorralduse spetsialistile).  

Õppurid saavad õppejõuga koosõppimisele ning ainetele või moodulitele oma hinnangu anda õppeinfosüsteemi Tahvel tagasisidemoodulis ja fookusgruppide intervjuude käigus.