Liigu sisuni

Narva

Hajaõpe

Narva õppekeskuse osas klassides on võimalik läbi viia haja- ehk paindõpet. Hajaõppe ajal on enamik õppureid koos teiega klassiruumis, aga üksikud osalevad oma kodudest või töökohtadelt videosilla vahendusel.   

Silmkaamera kasutamisest 

Selleks, et valida klassiruum, kus saab kasutada silmkaamerat, palume ühendust võtta õppekeskuse juhi Anne Kivimäega, ...

Silmkaamera kasutamiseks ühendage see enda sülearvutiga. Kui kaamera ei hakka tööle, kontrollige, kas juhe on arvuti küljes ja pistik seinas. Kui vaja, tõmmake juhe arvuti küljest välja ja pange uuesti tagasi. Kui kaamera ei hakka ikka tööle, taaskäivitage arvuti.  

Kaamera aluse peal on nupud, millega saate kaamera vaatenurka muuta. Sealtkaudu saate ka mikrofoni vaigistada.  

Arvestage, et kaamera küljes olev mikrofon on võimas, aga mitte nii võimas, et püüaks kinni teie jutu klassi tagumisest otsest. Mikrofoni ulatus on kaameratel u 3 meetrit. Soovitame seda piirangut järgida ja kohe reageerida, kui klassist eemal olevad õppurid mainivad, et teid ei ole enam kuulda. 

NB! Tunni lõppedes pange kinni rakendus, millega hajaõpet läbi viisite, ja logige sülearvutist välja. Lisaks lülitage välja nutiekraan ja kustutage tuled enne klassiruumist lahkumist. 

Konsultatsioon haridustehnoloogiga  

Soovitame teil enne oma tundi rääkida hajaõppe läbiviimise protsessist meie haridustehnoloogiga, kui kasutate seda õppeviisi esimest korda. Sellisel juhul olete juba enne oma tundi kursis võimalike probleemidega ja oskate reageerida.  

Konsultatsiooni aja haridustehnoloogiga saate broneerida siit.

Konsultatsiooni käigus tutvustatakse teile ühte hajaõppe läbiviimiseks sobivat tarkvara: kas Microsoft Teamsi või Moodle’i BigBlueButtonit. Haridustehnoloogile aja broneerimisel peate lisama märkustesse, kumba tarkvara soovite katsetada. Konsultatsiooni käigus näidatakse teile ära tarkvara võimalused ja te saate ise kõike läbi proovida (nt ekraani jagamine, salvestamine, vestlused).   

Tundi läbi viies peate juba iseseisvalt hakkama saama. Tunni ajal tekkivate probleemide korral küsige esmalt abi õppuritelt. Kui nad ei oska teid aidata, võtke ühendust meie haridustehnoloogidega