Liigu sisuni

Õppemetoodika

Tundide arv

Kõrgharidusõppes tähendab üks ainepunkt (1 EAP) 26 tundi õppuri tööd: üks osa tehakse koos õppejõuga, teine osa on õppija iseseisev töö. Rakenduskõrgharidusõppes on 1 EAP raames päevaõppes ette nähtud 12–14 ja sessioonõppes 8–10 kontakttundi ning magistriõppes 6–8 kontakttundi. Kutseõppes on ühe arvestuspunkti (1 EKAP) kohta päevaõppes ette nähtud 18–20 ja sessioonõppes 10–12 kontakttundi.  

Sessioonõppes on kontakttundide arv väike ning seetõttu on väga oluline, et õppeaine/moodul sisaldaks suurt iseseisva töö osa – seda tuleb õppuritele ka tagasisidestada.