Liigu sisuni

Õppemetoodika

Sihtrühma arvestamine

Õppejõud otsustab enne kursuse algust, millisel viisil ta oma tunde annab (nt lähi-, kaug- või põimõpe). Õppurile tunniplaanis ettenähtud õppevormist erinevas õppevormis õppetöös osalemise loa annab õppejõud. Õppejõud võib keelduda loa andmisest, kui õppeaines osalemine muus õppevormis ei ole põhjendatud või ei ole see tehnilistel või muudel põhjustel võimalik. Näiteks ei pea õppejõud alati võimaldama hajaõpet mõnele üksikule õppurile, kui tal on õpperühma tunniplaanis ette nähtud lähiõppe tund õppekeskuses. 

Ainete/moodulite integreerimine, lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe), kolledžitevaheline koostöö, koostööõppused, simulatsiooniklassi kasutamine – kõik on väga-väga soovitatav!  

Õppur osaleb õppetöös, täidab talle antud õppeülesanded ning sooritab eksamid, arvestused ja kaitsmised isiklikult. Eksami või arvestuse vormi ja tegemise viisi määrab õppejõud. Veebi vahendusel toimuva õppetöö korral peab õppuril olema kaamera ja mikrofon, vastasel juhul loetakse ta puudujaks.