Liigu sisuni

Õppemetoodika

Gagné tunnijuhtimise mudel

Läbi aegade on püütud luua selliseid õppetunni mudeleid, mis toetaksid õpetajaid õppetöö kavandamisel, läbiviimisel ning analüüsimisel. Gagné mudel kirjeldab õppetöö korraldamist teema õpetamise protsessina, mitte ajaliselt määratud 45-minutise tunnina. Mudelis on kirjeldatud õpetamistegevusi õppija õppimisprotsesside toetamiseks. Põhjalikumalt on Gagné õppetunni mudelist võimalik lugeda E. Krulli „Pedagoogilise psühholoogia käsiraamatust“ (lk 287–292, 324–325, Tartu Ülikooli kirjastus, 2000). 

Tunnijuhtimise mudelisse on lisatud ka digitaalsete võimaluste näiteid õpetamis- ja õppimisülesannete koostamisel – need elavdavad õppetööd.  

Häid mõtteid ja soovitusi õppetöö ettevalmistamiseks saab ka ÕPIRAAMIST ehk tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistikust.