Liigu sisuni

Tallinn

Hajaõpe

Kõikides Tallinna õppeklassides on võimalik läbi viia haja- ehk paindõpet. Hajaõppe ajal on enamik õppureid koos teiega klassiruumis, aga üksikud osalevad oma kodudest või töökohtadelt videosilla vahendusel.  

Kaamera kasutamisest 

Hajaõppe tarbeks on õppeklassides olemas silmkaamerad (mõnes üksikus klassis on teist tüüpi kaamera). Kui kaamerat mingil põhjusel klassis ei ole, helistage multimeedia tugispetsialistile, kes toob selle teile. 

Silmkaamerad on vaikimisi ühendatud lauaarvutitega ja käivituvad automaatselt, kui avate Microsoft Teamsi, Moodle’i BigBlueButtoni või mõne muu kaamerat vajava rakenduse. Kui soovite seda kasutada koos sülearvutiga, ühendage lahti lauaarvuti küljes olev USB-juhe ja ühendage see enda sülearvutiga.  

Kui silmkaamera ei hakka tööle, kontrollige, kas USB-juhe on arvuti küljes ja pistik seinas. Kui vaja,  tõmmake USB-juhe arvuti küljest välja ja pange uuesti tagasi. Kaamera peaks alustama kiiret kalibreerimist: seda on näha ja vaikselt kuulda (kestab umbes 2 sekundit). Kui ka sellest pole abi, kontrollige, kas kaamera alus ja jalg on omavahel USB-ga ühendatud. Võite need korraks lahti tõmmata ja uuesti kokku panna. Kui silmkaamera ei hakka ikka tööle, taaskäivitage arvuti. Kui ka sellest pole abi, võtke ühendust multimeedia tugispetsialistiga

Silmkaamera aluse peal on nupud, millega saate kaamera vaatenurka muuta. Sealtkaudu saate ka mikrofoni vaigistada (sinine tuli: mikrofon sees, punane tuli: mikrofon väljas). Samu seadistusi saab teha ka laua peal oleva puldiga. 

Arvestage, et kaamera küljes olev mikrofon on võimas, aga mitte nii võimas, et püüaks kinni teie jutu klassi tagumisest otsest. Mikrofoni ulatus on kaameratel u 3 meetrit. Soovitame seda piirangut järgida ja kohe reageerida, kui distantsilt õppetöös osalevad õppurid mainivad, et teid ei ole enam kuulda. 

NB! Tunni lõppedes pange kinni rakendus, millega hajaõpet läbi viisite, ja logige lauaarvutist välja. Kui kasutasite silmkaamerat koos sülearvutiga, ühendage USB-juhe uuesti lauaarvutiga. Lisaks lülitage välja nutiekraan ja kustutage tuled enne klassiruumist lahkumist. 

Konsultatsioon haridustehnoloogiga 

Soovitame teil enne oma tundi rääkida hajaõppe läbiviimise protsessist meie haridustehnoloogiga, kui kasutate seda õppeviisi esimest korda. Sellisel juhul olete juba enne tundi kursis võimalike probleemidega ja oskate reageerida.  

Konsultatsiooni aja haridustehnoloogiga saate broneerida siit.

Konsultatsiooni käigus tutvustatakse teile ühte hajaõppe läbiviimiseks sobivat tarkvara: kas Microsoft Teamsi või Moodle’i BigBlueButtonit. Haridustehnoloogile aja broneerimisel peate lisama märkustesse, kumba tarkvara soovite katsetada. Konsultatsiooni käigus näidatakse teile ära tarkvara võimalused ja te saate ise kõike läbi proovida (nt ekraani jagamine, salvestamine, vestlused).  

Ka enne oma tunni algust võite võtta ühendust meie haridustehnoloogiga, kes võimalusel tuleb teid klassiruumi abistama kuni tunni alguseni. Tundi läbi viies peate juba iseseisvalt hakkama saama. Tunni ajal tekkivate probleemide korral küsige esmalt abi õppuritelt. Kui nad ei oska teid aidata, võtke ühendust meie haridustehnoloogidega või multimeedia tugispetsialistiga