Liigu sisuni

Üldinfo

Sisekaitseakadeemiast

Turvalisus algab igast inimesest. Sisekaitseakadeemia annab olulise panuse turvalisema Eesti tagamisse. See on kool tulevastele ja juba töötavatele päästjatele ja päästekorraldajatele, politseinikele ja piirivalvuritele, vanglaametnikele, maksu- ja tolliametnikele, samuti siseturvalisuse valdkonna teadlastele ja tippspetsialistidele. 

Sisekaitseakadeemia on kogu maailmas unikaalne, sest kogu riigi siseturvalisuse alane õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemias pakutakse õpet kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja magistritasemel, paralleelselt toimuvad erialased teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevused ning täienduskoolitused. Samuti korraldab akadeemia sisekaitseõpet gümnaasiumides.  

Ootame õppima või koostööle igaüht, kellel soov oma riiki pühendunult teenida, lähtudes akadeemia lipukirjast: „Verbis Aut Re!ˮ („Sõna või teoga!“).