Liigu sisuni

Üldinfo

Visioon, missioon ja väärtused

Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks. 

Sisekaitseakadeemia missioon on õpetada julgeolekut tagama ja turvaliselt elama. 

Akadeemial on viis põhiväärtust. 

AUSUS 
Oleme eeskujuks, vastutame oma sõnade ja tegude eest. Julgeme avaldada oma arvamust ja selgitada oma seisukohti. Peame tähtsaks akadeemilisi väärtusi, eetika- ja moraalinorme. 

AUSTUS 
Oleme üksteise suhtes lugupidavad, mõistame, et oleme inimestena omanäolised ja meil võivad olla erinevad arvamused. Märkame, tunnustame ja toetame üksteist. Peame kinni kokkulepetest – võtame vastutuse, väärtustame iseenda ja teiste aega. 

AVATUS 
Toetame algatusi ja uusi ideid ning viime need koostöös ellu. Oleme suunatud lahendustele, arvestame üksteisega ja anname toetavat tagasisidet. 

ASJATUNDLIKKUS 
Oleme siseturvalisuse valdkonna eestvedajad. Arendame ja jagame oma erialaseid teadmisi, oleme nõudlikud enda ja teiste suhtes. Käitume keskkonnateadlikult. 

ARENG  
Unistame suurelt ja viime uuenduslikud ideed ellu. Julgeme eksida, õpime enda ja teiste kogemusest. Rakendame igaühe võimeid ning arvestame tagasisidega.