Liigu sisuni

Üldinfo

Juhtimine, struktuur ja üldkontaktid

Sisekaitseakadeemia struktuuri näete siit.  

Nõunike kogu on akadeemiat ning õppekavadele vastavaid valitsusasutusi ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis teeb nõukogule, siseministrile ning haridus- ja teadusministrile ettepanekuid ning annab hinnanguid akadeemia, sh õppekavade arengut puudutavates küsimustes.  
Siit leiate nõunike kogu koosseisu

Nõukogu on akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille otsustuspädevusse kuuluvad olulisemad akadeemia tegevust puudutavad küsimused. Nõukogu täpsemad ülesanded on kehtestatud Sisekaitseakadeemia põhimäärusega.  
Siit leiate nõukogu koosseisu

Rektoraat on rektori nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi tööd juhib rektor. 
Siit leiate rektoraadi koosseisu

Sisekaitseakadeemia üldkontaktid leiate siit.