Liigu sisuni

Õppetöö korraldus

Kodutööde vormistamine

Kõik õppeaine/mooduli raames tehtavad kirjalikud tööd peavad olema vormistatud Sisekaitseakadeemia üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendi järgi. Juhend kirjeldab ka erinevaid viise, kuidas oma töös kasutada teiste autorite mõtteid ja ka enda varem esitatud töödest võetud mõtteid nii, et oleks tagatud autoriõiguste kaitse. Loomevargust (sh eneseplagiaati) ei tohi tolereerida ning seda tõlgendatakse kui vääritut käitumist õppetöös.  

Täpsemalt on loomevargusest (sh eneseplagiaadist) kirjutatud üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendis ning Sisekaitseakadeemia õppuri õppetegevuses vääritu käitumise, sealhulgas loomevarguste juhtumite menetlemise korras.  

Sisekaitseakadeemia akadeemilise eetika põhimõtete kogu sätestab akadeemia üldised eetilised lähtekohad, millest akadeemia liikmeskond oma õppe- ja teadustegevuses juhindub. 

Loomevargusi aitab tuvastada plagiaadituvastustarkvara. Täpsemat infot tarkvara kasutamise kohta saate meie haridustehnoloogidelt ..., 524 8379, 5866 8766), kes vajadusel loovad teile ka kasutajakonto.    

Õppetöö juhenddokumendid leiate siit.