Liigu sisuni

Õppetöö korraldus

Õppetöö ajaline planeerimine

Sisekaitseakadeemia erialadele võetakse üldjuhul õppureid vastu kaks korda aastas: sügissemestril ja kevadsemestril. Õppetöö toimub erinevates õppekeskustes: Tallinnas, Väike-Maarjas, Paikusel ja Narvas. Sujuvaks õppe- ja töökorralduseks koostab akadeemia igaks õppeaastaks õppetöö toimumise kokkulepped.  

Ajalise planeerimise üldiseks aluseks on õppekava rakendusplaan. See näitab õppekava moodulite, ainete ja praktikate jagunemist semestrite ja aastate kaupa (arvestusega 30 ainepunkti semestris ja 60 ainepunkti õppeaastas).  

 • Akadeemiline kalender määrab õppeaasta ja semestrite alguse ja lõpu ning õppevaheajad, sisaldades ka muud õppetöö ajalise planeerimisega seotud üldist olulist informatsiooni. Akadeemiline õppeaasta koosneb 40 õppenädalast ja vähemalt 8 vaheajanädalast. 

 • Õppetöö graafik määrab õppenädalate kaupa koolis toimuva teoreetilise õppe, praktilise töö ning õpperühmade koosõppe ajad asukohtade kaupa, sisaldades ka üleakadeemialisi sündmusi ja tegevusi ning lõputööde ja -eksamite perioode. 

 • Tunniplaanid asuvad õppeinfosüsteemis Tahvel

 

Selleks, et parimal viisil järgida õppekavadest tulenevat õppe loogikat ja õppurite õppetöö koormuse võimalikult ühtlast jaotumist ning võimaldada ka ühisõpet, on Sisekaitseakadeemias kokku lepitud tunniplaanide koostamise põhimõtted.   

 • Loengud toimuvad üldjuhul kell 8.30–16.30. Loengu kestus: 1 tund 30 minutit, vahetund: 15 minutit, lõunapaus: 1 tund. 

 • Semestri- ja nädalakoormus on ühtlaselt jaotatud. Päevaõppe õppetöö nädal on 5-päevane, sessioonõppel 2–3-päevane. Päästeteenistuse erialal toimub ühel nädalal õppetöö, teine on vaba.  

 • Keeleõppe tunnid toimuvad Tallinna õppekeskuses teisipäeva ja reede hommikuti kell 9.0010.30. 

 • Üldmooduli valikained (rakenduskõrgharidusõppes) planeeritakse neljapäeva õhtuteks alates kella 15.00-st ja reede hommikuteks.  

 • Tunniplaani märgitakse kõigepealt õppeained/moodulid, mille maht on 6 ainepunkti või suurem, ja õppeained/moodulid, mida õpetavad rohkem kui 3 õppejõudu.  

 • Külalisõppejõudude õppetöö märgitakse tunniplaani enne koosseisuliste õppejõudude õppetööd. 

 • Koosseisulistele õppejõududele ei määrata kontakttunde kolmapäeviti alates kella 15.00-st (õppejõudude vestlusringide, koolituste aeg).  

 • Koosseisulistele õppejõududele ei määrata kontakttunde üleakadeemialiste ürituste päevadeks.  

 • Õppejõu järjestikune auditoorne õppetöö ühe õpperühmaga kestab kuni 2 loengupaari (4 ak tundi), kui on planeeritud ka seminarid, siis maksimaalselt 3 loengupaari (6 ak tundi).  

 • Eksamid ja arvestused on võimalusel esimene õppetegevus päevas. Päevaõppe õppurite eksamite ja arvestuste vahele peab jääma vähemalt 1 õppetööst vaba päev.  

 • Aine- või moodulprogrammi alaosas (kalenderplaanis) märgitud järeleksami või -arvestuse ajad kantakse tunniplaani.   

 • Õpperühmadel ja õppejõududel n-ö koduklasse ei ole: õppetöö planeeritakse vastavalt õpperühma suurusele,  õppetöö spetsiifikale ja ruumide kättesaadavusele.