Liigu sisuni

Õppetöö korraldus

Puudumine

Sisekaitseakadeemias märgib õpperühma päevikusse puudujaid ja esitab selle õppejõule allkirjastamiseks rühmavanem. Õppejõud kinnitab loengu lõpus oma allkirjaga, et loeng on toimunud ning puudujad õigesti märgitud.  

Täiskoormusõppes õppides on õppur kohustatud osalema õppetöös tunniplaanis ettenähtud aegadel ja õppevormis. Erandina võib puududa või osaleda muus õppevormis mõjuvatel põhjustel. Puudumist põhjendavad dokumendid esitab õppur kolledži õppekorralduse spetsialistile või õppedistsipliinispetsialistile. Magistriõppes võib puudumist põhjendavaid dokumente õppurilt küsida instituudi esindaja ja/või õppejõud. Tunniplaanis ettenähtud õppe vormist erinevas õppevormis õppetöös osalemise loa annab õppejõud. Õppejõud võib keelduda loa andmisest, kui õppeaines/moodulis osalemine muus õppevormis ei ole põhjendatud või ei ole see tehnilistel või muudel põhjustel võimalik. Näiteks ei pea õppejõud alati võimaldama hajaõpet mõnele üksikule õppurile, kui tal on õpperühma tunniplaanis ette nähtud lähiõppe tund õppekeskuses. 

Õppetööd häiriva õppetöös osaleja võib õppejõud ajutiselt õppetöölt kõrvaldada.